ایجاد افکت بارانی و نقاشی بر روی عکس عادی در فتوشاپ

ایجاد افکت بارانی و نقاشی بر روی عکس عادی در فتوشاپ

 

ایجاد افکت بارانی و نقاشی بر روی عکس عادی در فتوشاپ

در این آموزش یک تصویر را به تنهایی با افکتی خاص و بی نظیر تغییر می دهیم و آن را ابتدا با تکنیکهای افکت بارانی به تصویری در باران تبدیل می کنیم و سپس افکت نقاشی را به آن می دهیم.در پایان آموزش ، اگر دوست نداشتید افکت نقاشی را بر روی تصویرتان داشته باشید می توانید مراحلِ آن را بر روی تصویر اعمال نکنید.اما برای برخی تصاویر این افکت بسیار تاثیر خوبی خواهد داشت که این موضوع با توجه به سلیقه ی شخصیِ طراح خواهد بود……

=================================================================

دانلود فایل راهنمای دانلود لینکها در سه فرمت :

PDF  –  JPG  –  GIF
بستن