ایجاد افکت تضاد رنگی در تصاویر عکاسی حرفه ای

ایجاد افکت تضاد رنگی در تصاویر عکاسی حرفه ای

در این تمرین می خواهیم با استفاده از آدجاستمنتز ها تکنیک هایی کار کنیم که یک عکس خام را از حالتِ عادی رنگ و نور به حالت زیبایی در تضاد رنگیِ محیط و سوژه تبدیل کنیم.تصاویر زیادی از این نوع افکت های تضاد رنگی در وب سایت های حرفه ای عکاسی می توانیم ببینیم.خصوصا . . .

=================================================================

دانلود فایل راهنمای دانلود لینکها در سه فرمت :

PDF  –  JPG  –  GIF
بستن