ایجاد افکت دابل اکسپوژر Double Exposure

افکت مد روز و مرسوم در تبلیغات جدید امروزی

حتما در مجلات مدرن تبلیغاتی و یا جلد آلبومهای موسیقی ترکیب چند عکس با یکدیگر و تداخل رنگها …..

دیدن توضیحات متنی و فیلم آموزش

RIAL 15,000 – خرید