طراحی یک پرتره فانتزی در فتوشاپ

طراحی یک پرتره فانتزی در فتوشاپ

یک پرتره فانتزی  می تواند ایده ای جذاب باشد.ایده های خلاقانه همیشه می تواند در جذب مخاطب ، با هر هدفی ، اعم از تبلیغات و یا ارائه ی مهارت و دیدگاه ، موفق باشد.مهمترین نکاتی که در پوسترهای جذاب وجود دارد در ابتدا ایده ی اصلی ، نگاه و هدف ذهنی اولیه ی طراح است.

بستن