اکشن فوق العاده ی نقاشی رنگ روغن
Action

اکشن فوق العاده ی نقاشی رنگ روغن

این اکشن بی نظیر را در فتوشاپ اجرا کنید و تصاویرِ خود را به سرعت و با چند کلیک به صورت جادویی و شگفت انگیز تبدیل به نقاشی رنگ روغن کنید.این اکشن در فتوشاپ های ورژن CS3 به بالا قابل استفاده است و ورژنهایی که پایین تر از CS3 می باشند قابلیت اجرای این اکشن را ندارند.

اکشن بی نظیر Night Fury
Action

اکشن بی نظیر Night Fury

این اکشن بی نظیر را در فتوشاپ اجرا کنید و تصاویرِ خود را به سرعت و با چند کلیک به صورت جادویی و شگفت انگیز تغییر دهید.

۳۶ آموزش ویژه و حرفه ای از آقای پاتریک با زبان انگلیسی

۳۶ آموزش ویژه و حرفه ای از آقای پاتریک با زبان انگلیسی